Vyberte stránku

ABIGAIL SCHAEFFER KE ŠKODOVĚ PALÁCI: KUPNÍ OPCE BYLA ČASOVANÁ BOMBA A PRAZE ZARUČOVALA JEDINĚ DALŠÍ SOUDY. TOTO PRÁVO NEDÁVALO MĚSTU EXKLUZIVITU V ŽÁDNÉ PODOBĚ

ROZHOVOR Bezprostředně poté, co městská rada ve čtvrtek schválila dohodu o Škodově paláci, jsme se sešli s Abigail Schaeffer ze společnosti Copa Retail, abychom lépe pochopili smysl dohody a proč měla pro firmu cenu 860 milionů korun.

IMG_7282-3-2

Primátorka Adriana Krnáčová řekla, že Škodův palác připomínal nekonečný příběh. Jak to jako zástupkyně vlastníků budovy vnímáte vy?

Nemohu než s primátorkou souhlasit. Bylo to nekonečné a podle mého názoru naprosto zbytečné a nesmyslné. Problém nikdy nespočíval v budově samotné, ale v politickém boji o moc. Kéž by si byli vybrali k šarvátkám jinou budovu.

 Co myslíte politickým bojem?

Podíváte-li se na pražskou komunální politiku v uplynulých 20 letech, mám dojem, že kdykoli se řešilo cokoli jen maličko nestandardního, politici to využili jako munici k tomu ukázat, že se jejich předchůdci mýlili a oni sami mají nyní pravdu. V našem případě se však mýlili ti, kteří na nás podali žalobu. Soud nám dal za pravdu v obou instancích. To je holý fakt.

Připouštíte ale, že smlouva nebyla standardní – proč byste jinak poskytli slevu 860 milionů Kč?

To je zavádějící otázka. Dovolte, abych se to pokusila vysvětlit. Smlouva byla plná velmi neobvyklých ustanovení a omezovala výkon běžných vlastnických práv. Realizovala jsem obchody s nemovitostmi v hodnotě přes 2 miliardy eur a s takovými nestandardními ustanoveními jsem se nikdy nesetkala. Tato ustanovení zvyšovala náklady a rizika pro nás jako investora i pro naše partnery, v důsledku čehož bylo nájemné vyšší, než muselo. Odstraníte-li pasáže přinášející rizika a zvýšené náklady a vrátíte-li se k tržním podmínkám, dostanete lepší cenu.

860 milionů je téměř čtvrtina celkové ceny nájmu. Jak velký zisk bude vaše firma z této dohody mít?

Ujišťuji vás, že ani já, ani nikdo jiný v naší společnosti si nestrčí do kapsy 860 milionů korun. Když jsme se nyní dohodli na tom, že smlouvu uvedeme do souladu s tržními standardy, budeme budovu refinancovat, provedeme nezbytné změny korporátní struktury a budeme se těšit na poklidné vztahy s hlavním městem.

Pojďme dále. Největším problémem bylo odstranění kupní opce. To bylo jádrem sporu, něco, co bývalý advokát města označil za nejcennější součást smlouvy.

Budu tak smělá a dovolím si vyjádřit názor, že bývalý advokát města se jednoduše mýlil. Jeho právní strategie dovedly město ke čtyřem prohrám před soudem a zbytečným výdajům na obou stranách.

Vraťme se ke kupní opci. Proč má hodnotu 860 milionů korun?

Kupní opce znamenala pouze to, že město mohlo budovu koupit během posledních pěti let nájmu za neurčitou cenu. Byla to tikající časovaná bomba a jediné, co do budoucna zaručovala, byly další soudy a nejistota pro obě strany.

L_006584

Jak to?

Vzhledem k tomu, že v nájemní smlouvě nebyl stanoven způsob výpočtu ceny, bychom přirozeně použili tržní cenu, avšak oceňování tohoto typu nemovitostí je ošidné. Město by si pořídilo ocenění od nějakého renomovaného znalce na 100 a my bychom přinesli ocenění od jiného renomovaného znalce na 150. Který má pravdu? Který se mýlí? Město by samozřejmě chtělo koupit za 100 a já bych samozřejmě chtěla prodat za 150. Možná bychom se shodli na částce někde uprostřed, ale možná také ne a oba týmy právníků (pozn. red.: CCS za město, Dentons za Copa Retail) se shodují, že pokud by to zašlo tak daleko, jediným řešením by byl opět soud.

Takže můj argument pro město byl následující: vy si přejete slevu na nájemném, my známe cestu, jak toho dosáhnout. Vede přes odstranění kupní opce, která jednak ani možná není potřeba, jak připouštíte, jednak je tak špatně formulovaná, že i vaši vlastní právníci připouští, že opět skončíte u soudu, pokud se pokusíte ji uplatnit. Má pro vás cenu?

Ale co exkluzivita, kterou kupní opce městu zaručovala? Nyní můžete jít a budovu prodat…

To je naprostý mýtus. Kupní opce nebránila majiteli v prodeji nemovitosti. Městu nedávala exkluzivitu v žádné podobě. V době od koupě této budovy do dnešního dne jsem ji mohla prodat komukoli za jakoukoli cenu a za jakýchkoli podmínek, na kterých bychom se dohodli. Vlastníkem dnes mohl být třeba myšák Mickey Mouse. Ve smlouvě nebylo nic, co by mi bránilo v prodeji, a odstranění kupní opce smluvním stranám přináší dvě věci: jednak vede k výrazné slevě, jednak do budoucna předchází pravděpodobnému soudnímu sporu.

A pro vás to mělo hodnotu 860 milionů korun?

Ve smlouvě byla řada dalších nestandardních ustanovení a jejich vypuštění mělo celkovou hodnotu poskytnuté slevy. A mohu dodat, že jsme nikdy nehodlali slevit 33 procent, ale vyjednávací tým města odvedl skvělou práci.

Jaká byla ta další ustanovení?

Pro nás byly důležité limity omezující zatěžování objektu a tím i financování nemovitosti, což nebývá u nájmu obvyklé. Smlouva obsahovala ustanovení, které limitovalo výši úvěrové angažovanosti, kterou mohl vlastník vůči budově mít. To nás nutilo udržovat poměrně komplikovanou korporátní strukturu, která prodražuje bankovní úvěry. Další ustanovení například umožňovalo městu dělat v budově libovolné úpravy a my bychom je museli na konci nájmu uhradit, aniž bychom z nich měli jakýkoli užitek a měli jakoukoli kontrolu nad tím, co se děje a kolik to stojí. Takové ustanovení staví na hlavu běžnou praxi, kdy pronajímatel obvykle hradí úpravy případ od případu, s jasně vyčíslenými náklady, na základě předchozí vzájemně výhodné dohody s nájemníkem, např. výměnou za zvýšení nájemného nebo prodloužení doby nájmu.

A ostatní ústupky?

Máte-li na mysli osmnáctiměsíční prodloužení doby nájmu, tak to pouze dělám svoji práci. Chtěla jsem podstatně delší prodloužení, dosáhla jsem osmnácti měsíců. A změna na eura z korun nám zjednoduší financování našich závazků. Komerční pronájmy v Praze se obvykle hradí v eurech, takže se opět dostáváme k běžným tržním podmínkám.

Co budete s budovou dělat v roce 2028?

Městští úředníci i politici mi říkali, že ve Škodově paláci jsou docela spokojení. S radostí pomohu městu zbavit se břemene rizik obřího veřejného projektu, jakým je stavba nové magistrátní budovy, a ráda jim umožním zůstat na stejné adrese. Škodův palác je jedinečná součást dědictví evropské architektury, jedna z mála velkých kubistických budov v Evropě. Zasluhuje si péči a může být upravena tak, aby vyhovovala potřebám města v dlouhodobém horizontu. Určitě bychom mohli zvýšit kapacitu současné budovy, bude-li to třeba, a doufáme, že město s námi povede diskusi v této rovině i nadále. Budova je nejen úžasná z architektonického hlediska, ale má ohromnou výhodu v tom, v jak úžasné je lokalitě.

Opoziční politici v reakci na urovnání sporu tvrdí, že bez soudních žalob byste nikdy slevu nenabídli.

A na to já odpovídám, že kdyby namísto žalob s námi před třemi a půl lety racionálně obchodně jednali, nemuseli se s námi soudit. Proběhla by stejná jednání jako s týmem primátorky Krnáčové a daňoví poplatníci mohli z výrazné slevy benefitovat již 3 roky. Namísto toho se tehdejší představitelé města rozhodli pro destruktivní, iracionální a politicky motivovanou strategii, na škodu pražských daňových poplatníků.

Odradí vás tato zkušenost od dalšího investování v České republice?

V současné době v České republice nevlastníme žádné další nemovitosti a ani na žádné nové transakci nepracujeme. Jedná se bezpochyby o jedinečnou zkušenost, jaké se – doufám – vyhneme, budeme-li zde někdy vlastnit jinou nemovitost.

Budete se v budoucnu vyhýbat veřejné správě jako svým klientům?

Orgány veřejné správy jsou běžnými a vynikajícími klienty po celé Evropě. Tento spor nesouvisel s budovou. Šlo o politické drama a my jsme byli chyceni uprostřed něj.

Pokud dohodu 16. června schválí zastupitelstvo, otevřete si láhev šampaňského?

Spíš si dám české pivo nebo lahev českého vína. Jedním z příjemnějších vedlejších efektů mých častých cest do Prahy je, že jsem si uvědomila, jak je to nádherné a okouzlující město.

 

 

Zdroj: Parlamentní listy

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Abigail-Schaeffer-ke-Skodove-palaci-Kupni-opce-byla-casovana-bomba-a-Praze-zarucovala-jedine-dalsi-soudy-Toto-pravo-nedavalo-mestu-exkluzivitu-v-zadne-podobe-440204

 

KRNÁČOVÁ BODUJE: TŘETINA PRAŽANŮ OCENILA DOHODU SE ŠKODOVÝM PALÁCEM

Agentura STEM/MARK se pravidelně zabývá tím, jak žijí lidé v různých lokalitách Česka, jaké problémy řeší a co naopak vede ke spokojenému životu. Praha má za sebou polovinu volebního období svého vedení, proto se STEM/MARK Pražanů zeptal, co se za tu dobu současným představitelům města podařilo, a co by měli do konce volebního období ještě stihnout vyřešit.

Hlavní město vedlo několik let spor o nájemné v budově, kde sídlí část pražského magistrátu, ve Škodově paláci. Magistrát považoval nájemné za příliš vysoké a smlouvu uzavřenou za primátora Béma za nevýhodnou pro město. Tento týden se podařilo dosáhnout dohody s vlastníkem Škodova paláce, což podle agentury oceňuje 28 procent Pražanů.

Nová smlouva znormalizovala obchodní vztah mezi oběma stranami a změnila poměrně nestandardní smlouvu na vyváženou dohodu lépe chránící práva obou stran. Jako hlavní výhodu dohody vnímají respondenti podstatné snížení nájemného (42 procent) a ukončení soudních sporů a s tím souvisejících ztrát (30 procent). Situace je vnímána jako prospěšná pro obě strany.

Zlevnění městské hromadné dopravy a její dobré fungování pak chválí každý pátý obyvatel města. Pražany těší udržovaná zeleň ve městě, zlepšování situace v dopravě, ať už opravami stávajících komunikací či budováním nové infrastruktury, a čistější ulice. Lidé si všímají také poměrně nízké kriminality, boje s hernami, budování sportovišť, hřišť, cyklostezek či zavádění digitálních displejů na zastávkách MHD.

Výzkumu agentury uskutečněného prostřednictvím telefonického dotazování se zúčastnilo 401 osob reprezentujících obyvatele Prahy ve věku od 18 let.

 

Zdroj: Parlamentní listy

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Krnacova-boduje-Tretina-Prazanu-ocenila-dohodu-se-Skodovym-palacem-439848

 

PRAHA UŠETŘÍ 860 MILIONŮ ZA PRONÁJEM ŠKODOVA PALÁCE: S VLASTNÍKEM DOJEDNALA SLEVU

Na slevě 33 %, tedy 860 milionů, z nájmu se dohodlo vedení města se společností Copa Retail. Ta pronajímá pražskému magistrátu Škodův palác, kde magistrát sídlí. Novinářům to dnes řekly primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a šéfka firmy Copa retail Abigail Schaefferová. Firma městu sleví z celkové částky, která se původně měla vyšplhat až na 4,4 miliardy korun za dvacetiletý nájem.

Hlavní město Praha a společnost Copa Retail, vlastník Škodova paláce, kde sídlí pražský magistrát, se dohodly na snížení plateb za Škodův palác o 33 %, a to až do konce nájemní smlouvy. Návrh dohody však podléhá souhlasu pražské rady a následně projednání na červnovém zastupitelstvu.

Narovnání smlouvy na pronájem Škodova paláce bylo jednou z priorit, se kterou jsem do tohoto úřadu šla, a jsem nadšená, že se nám tu práci podařilo úspěšně dokončit. O kvalitě budovy jsme nikdy spor nevedli. Jediným možným řešením bylo jednání o možné slevě, protože soudními spory se městu nic dosáhnout nepodařilo a Praha dál přicházela o desítky milionů korun ročně,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Vždy jsem tvrdila, že rozumný dialog může vést k výrazným úsporám, čehož současné vedení města dosáhlo. Ačkoli jsme měli výrazně silnější právní pozici, naší hlavní prioritou a snahou bylo dosáhnout dohody, i když nás k ní nic netlačilo. Dohoda představuje přiměřený, rozumný a právně i finančně solidní kompromis pro obě strany,“ řekla Abigail Schaeffer, členka představenstva společnosti Guyana Holding, která je prostřednictvím Copa Retail většinovým vlastníkem Škodova paláce.

Čtyřleté soudní spory

Obě strany spolu téměř čtyři roky vedly soudní spory. Podle dohody budou všechny právní spory ukončeny včetně toho, že Praha vezme zpět dovolání, které podala k Nejvyššímu soudu. Dohoda je výsledkem práce vyjednávacího týmu, jehož členy byli za Prahu radní Jan Wolf, radní Radek Lacko, ředitelka MHMP Martina Děvěrová a právní tým advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.

„Obě strany měly na začátku předsudky po neúspěšných jednáních z minulých let, do kterých Praha nyní vstupovala z nevýhodné pozice. Nakonec se podařilo nalézt kompromis poskytující městu dostatek času k hledání nového sídla pro městskou administrativu, s tím že setrvání ve stávající budově Škodova paláce je jednou z alternativ. Po schválení radou a zastupitelstvem by magistrát získal slevu v částce 860 miliónů korun. Tato úspora bude navíc v dalších deseti letech růst průběžným navyšováním o inflaci. Dohodou by tak město dosáhlo úspory téměř miliardy korun,“ dodal radní Jan Wolf.

„Máme za sebou sedm měsíců dlouhých jednání, do kterých obě strany vstupovaly se svojí představou o výsledku. S dojednanou slevou 33 % blížící se jedné miliardě korun můžeme být spokojeni. V rámci společné dohody dojde k prodloužení doby nájmu o 1,5 roku, a smlouva tak skončí na jaře 2028. I přes ústupky na obou stranách je dohoda pro město významně výhodná,“ řekl radní Radek Lacko.

 

Zdroj: Blesk

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/397987/praha-usetri-860-milionu-za-pronajem-skodova-palace-s-vlastnikem-dojednala-slevu.html

SCHAEFFEROVÁ: ŠKODŮV PALÁC NEPRODÁME, ALE REFINANCUJEME

IMG_7282-3-2

Praha dostane slevu 860 milionů. Domácímu magistrátních úředníků umožní dohoda získat lepší podmínky u bank.

Jsem ráda, že jsme se tu dnes sešli. Jevilo se to, že příběh Škodova paláce nikdy neskončí. Tak přivítala ve středu novináře ve své rezidenci primátorka Prahy Adriana Krnáčová. Dům si Praha pronajala v roce 2006 za primátorování Pavla Béma na dvacet let za zhruba 4,5 miliardy korun. Už v té době média upozorňovala na značně nestandardní obchod, který se jevil výhodným jen pro majitele budovy – známého realitního magnáta Sebastiana Pawlowskiho. Stejně se jevil následujícím politickým reprezentacím, které se pokoušely různými způsoby vztahy se svým domácím narovnat ve prospěch města.

Teď primátorka Krnáčová oznámila, že Praha se po několika letech sporů a neúspěšných soudů konečně dohodla s vlastníkem paláce – společností Copa Retail – na snížení nájemného. Město bude nově platit za nájem budovy na Jungmannově náměstí o 33 procent méně, což do roku 2028 činí úsporu zhruba 860 milionů korun. Praha se za to vzdala kupní opce na palác, kterou mohla uplatnit od roku 2021. O tom, jak dohodu a více než tříleté dohadování s radnicí hodnotí majitel Škodova paláce, si týdeník Euro povídal s Abigail Schaeffer, členkou představenstva společnosti Guyana Holding, vlastníka společnosti Copa Retail.

Dosáhla jste to, co jste chtěla?

To, co jsme chtěli, bylo uklidnit vztah s naším nájemníkem. Jestliže rada města a zastupitelstvo dohodu schválí, ano, dosáhli jsme, co jsme chtěli.

Proč to trvalo tak dlouho? Poslední tři roky nabízíte radnici v podstatě to samé, na co jste si teď plácli.

Město vyjednalo lepší dohodu, než jsme původně nabízeli. A až současné vedení mělo dost rozumu, že zasedlo k jednacímu stolu.

O co je pro Prahu teď dohoda výhodnější?

Původní nabídka zněla na 20-ti procentní slevu. Dohoda teď představuje 33-ti procentní slevu. Vyjednávací tým města si ji tvrdě odpracoval.

Celkem by mělo město do roku 2028 ušetřit na nájemném nějakých 860 milionů, tvrdí. Vy jste ochotni vyměnit 860 milionů za klid s nájemníkem? To nezní zrovna jako dobrý obchod.

Tak to není. Já jsem se po celé Evropě účastnila jednání o nemovitostních transakcích v objemu zhruba dvou miliard eur. Nikdy jsem ale nenarazila na nájemní smlouvu s tak nestandardními ujednáními, jako obsahuje smlouva na Škodův palác. Právě za taková ujednání nám pak platilo město vyšší nájemné, než to obvyklé. Slevu poskytujeme, protože odstraňujeme prvky, které navyšovaly náklady a rizika nám a našim financujícím partnerům. Proto logicky muselo být nájemné vyšší.

Máte na mysli předkupní právo a kupní opci města na palác od roku 2021?

Nejen to. Takových ujednání bylo ve smlouvě víc.

Jaká další?

Pro nás byly důležité limity financování nemovitosti. Smlouva obsahovala ustanovení, které limitovalo výši zadlužení, které může vlastník vůči budově mít. To nás nutilo udržovat poměrně komplikovanou korporátní strukturu, která prodražuje bankovní úvěry. Další ustanovení například umožňovalo městu dělat v budově úpravy, o kterých samo rozhodne, a my bychom je museli bez důkazu, že to tak skutečně je, akceptovat a o tu částku snížit fakturaci z nájmu. Tady je ale potřeba říci, že město toto svoje právo nikdy nezneužilo. Další ustanovení například zakazovalo bankám, aby mohly inkasovat nájem přímo od města.

Poté, co se město vzdalo kupní opce, tedy můžete budovu prodat. Uděláte to?

Ale my jsme budovu mohli prodat vždy. Dříve ke změně vlastníka také již několikrát došlo. Podívejte, ta opce znamenala jen, že město může od roku 2021 žádat, abychom mu budovu prodali. Ve smlouvě už ale nebyl stanoven mechanismus výpočtu ceny, takže je pravděpodobné, že bychom za pět let skončili kvůli ceně opět u soudu, pokud by město chtělo palác koupit. Budovu si může město kdykoli koupit, k tomu kupní opci nepotřebuje.

Škodův palác je zatížen úvěry ve výši zhruba tří miliard korun, že? Když se jej nechystáte prodat, chystáte se tedy úvěry přefinancovat? Jinak mi celá dohoda z vaší strany nedává smysl.

Přesnou míru dluhového zatížení nevím. A ano, po úpravě nájemní smlouvy dosáhneme samozřejmě na mnohem lepší podmínky. Nechystáme se prodat, ale refinancovat

Takže jste opravdu nevzdali 860 milionů za klid…tomu bylo těžké uvěřit

To skutečně ne. Proto pro nás bylo tak důležité, že se vedení města konečně pustilo do vyjednávání na obchodním základě.

Jak moc výjimečná zkušenost pro Vás bylo bezmála tříleté přesvědčování několika politických garnitur, abyste se dohodli?

Velmi. Bylo pro nás nepochopitelné, proč si od nás náš partner nevezme, co chce, a co mu my chceme dát.

Proč jste chtěli prodloužit nájemní smlouvu o 1,5 roku?

Tak to v byznysu chodí. Já jsem chtěla prodloužení o dvacet let, ale město to nepřijalo.

 

Hana Boříková

Zdroj: EURO

http://www.euro.cz/politika/schaefferova-skoduv-palac-neprodame-ale-refinancujeme-1292559#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylink

Praha nám platí zbytečně moc, uznává majitel Škodova paláce

Šéfka společnosti Guyana Holdings Abigail Schaefferová dorazila do Prahy řešit únik jejích mailů s primátorkou Krnáčovou, v nichž se domlouvají na advokátech pro Prahu ve vzájemném sporu.

Praha – Na pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO) míří trestní oznámení a opozice chce, aby odstoupila. To vše kvůli e-mailové konverzaci s Abigail Schaefferovou, ředitelkou firmy Guyana Holdings, pod kterou patří i Copa Retail – majitel Škodova paláce, kde sídlí většina magistrátních úředníků.

Ačkoli je Praha se společností ve sporu o vysoké nájemné, které činí ročně 200 milionů korun, v e-mailech se Krnáčová se Schaefferovou domlouvá na výběru právníků, kteří mají hlavní město ve při zastupovat.

“Abychom vyjednali dohodu, tak potřebujeme, aby obě dvě strany byly zastoupeny kvalitními, kompetentními právníky,” říká Schefferová, která celou věc chápe jako nedorozumění.

Objevila se e-mailová konverzace mezi vámi a primátorkou Krnáčovou. Primátorka v ní píše: “Jak bylo domluveno, vybereme advokátní kancelář (z těch doporučených), abychom usnadnili naši předběžnou dohodu.” Na čem jste se tedy domluvili?

Žádná dohoda dojednána nebyla. Zřejmé bylo, že paní primátorka chce dosáhnout nějakého řešení. Je to první vedoucí představitel města, který projevil vůli tuto záležitost řešit. Její předchůdci se s námi odmítli bavit a schovávali se za soudní řízení. Vždy jsme otevřeně říkali, že jsme připraveni poskytnout Praze slevu na nájemném v hodnotě 500 milionů korun na dalších jedenáct let, kdy běží smlouva.

Město platí větší nájem, než by muselo, a to pouze z toho důvodu, že nájemní smlouva obsahuje smluvní ujednání, která nejsou zcela standardní. Kvůli tomu je nájemné vyšší. Tato smlouva ale nebyla podepsaná v době, kdy Copa Retail převzala Guyana Holdings. Je to dědictví z minulosti.

Takže vy uznáváte, že smlouva je pro město nevýhodná?

Město má podmínky, které samo žádalo, a za ty podmínky platí.

Ale i podle vás by mělo platit méně…

Rozhodně.

Říkáte, že jste nedosáhli žádné dohody, přesto jste mluvili o nějakých podmínkách. Jaké jsou ty podmínky? Zahrnují i tu slevu 500 milionů korun?

Nechci teď příliš zacházet do detailů. Musíme počkat na výsledek jednání. Paní primátorka žádala nějaké další věci, které by měly být součástí dohody a se kterými jsme v zásadě souhlasili, ale je to proces, který se musí nejprve uskutečnit. Musí ale následovat porady s právníky, vyjednávání. Nikdy jsem nezažila žádné jednání, které by bylo na konci stejné jako původní myšlenka.

Je ta sleva 500 milionů korun konečná? Předchozí reprezentace města chtěla slevu 47 procent, což je víc, než nabízíte.

Jejich očekávání byla nereálná.

Ale jste ochotní slevit víc než 500 milionů korun?

My můžeme nabídnout slevu na zbytku nájemného, které nám bude město platit. Nemůžeme jim dávat slevu z toho, co už bylo zaplaceno. Takže s tím, jak čas půjde, se může stát, že to bude méně než 500 milionů korun, protože jim nebudeme vracet už jednou zaplacený nájem. Město proto musí začít jednat, aby zachránilo těch 500 milionů korun.

Ve svém mediálním prohlášení říkáte, že celou aféru považujete za kolosální nesmysl. Vám ale nepřijde divné, když se bavíte s protistranou o jejím právním zastoupení a doporučujete jí advokátní kanceláře, které by si měla vybrat?

Město si jako svého právního zástupce vybralo pana Zoufalého, který nefiguruje v žádném seznamu nebo ročence kvalitních právníků, které máme k dispozici my. Jeho chování při vyjednávání bylo obstrukční a zdálo se nám, že je pro svého klienta spíše překážkou. Řekla jsem paní primátorce, že si myslím, že nebudeme schopní dosáhnout jakéhokoli řešení, pakliže město bude nadále zastoupeno panem doktorem Zoufalým. Abychom vyjednali dohodu, tak potřebujeme, aby obě dvě strany byly zastoupeny kvalitními kompetentními právníky.

Proč jste jí nabízela, že za právní služby Prahy zaplatíte?

Byla jsem si vědoma toho, že by Praze vznikly další náklady. Noví právníci by museli prostudovat případ, provést právní analýzu, účastnit se dlouhých vyjednávání. Navíc ve vyjednávání o dohodě vždy riskujete to, že dohoda na konci dosažena nebude. Abychom se vyhnuli tomu, že by pražští daňoví poplatníci museli platit za právní služby, tak jsme usoudili, že by bylo možné pokrýt náklady spojené s právním zastoupením, kdyby si to město přálo. Což neudělali. Ale abychom se i my vyhnuli riziku, že město by se i nadále nechalo zastupovat typem právníka, jako byl pan Zoufalý, tak jsme došli k závěru, že by bylo dobré mít u protistrany právní zastoupení, které by bylo kompetentní a chovalo se realisticky.

Říkala jste, že jste pro Prahu hledala takové právníky, abyste dosáhli dohody. Kdyby na veřejnost unikla stejná konverzace někoho jiného, nepůsobilo by to na vás tak, že chcete vybrat firmu, která by dosáhla dohody výhodné pro vás, a nikoli pro město?

Tyhle advokátní kanceláře by nikdy nevěděly, že jsem je doporučila. Prostě by to nikdy nezjistily.

Považujete to zpětně za chybu?

Ne. Ale je mi líto, že došlo k tak velkému nedorozumění.

autor: Eliška Nová

http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/schaefferova-smlouva-ke-skodove-palaci-neni-standardni/r~133ec8c6d93711e4a66e0025900fea04/