Vyberte stránku

ŠKODŮV PALÁC MĚNÍ SVÉHO VLASTNÍKA

Praha (11. října 2017) – Institucionální investiční společnost GLL Real Estate Partners (GLL) sídlící v Mnichově, která je regulována německým Spolkovým úřadem pro dohled nad finančními službami (BaFin), koupila 100% podíl společnosti Škodův palác s. r. o. od firmy Guyana Holding Sarl., která je vlastníkem budovy Škodova paláce v Praze 1. S prodejem jí radila společnost DPK Management Limited. Kancelářské prostory o celkové výměře 23 000 m2 jsou dlouhodobě pronajaté Magistrátem hlavního města Prahy, který byl o této transakci předem informován. Výše transakce nebude zveřejněna.

Historická budova ve stylu art deco, pocházející z roku 1929, byla v roce 2006 kompletně zrekonstruována pro účely Magistrátu hlavního města Prahy. V budově v současné době sídlí řada veřejných, administrativních a provozních útvarů.

Společnost GLL spravuje mezinárodní aktiva v celkové výši asi 7 miliard eur. Od roku 2004 aktivně působí také ve střední a východní Evropě, kde momentálně spravuje řadu komerčních nemovitostí v celkové hodnotě 1,2 miliardy eur, včetně dvou budov v Praze – Diamant na Václavském náměstí a Anděl Park B na Smíchově.

 

Pro více informací se obraťte na:

Mobil: +49 172 8312923
E-mail: kontakt@pfaff-kommunikation.de

EVA JIŘIČNÁ PŘIPRAVUJE VIZE PRO BUDOUCNOST ŠKODOVA PALÁCE

eja-ports-0001_zmensene

Praha, 18. října 2016 – Guyana Holding, majoritní vlastník Škodova paláce, získal pro svůj projekt jednu z nejrespektovanějších a nejvlivnějších architektek v Evropě, Evu Jiřičnou. Jejím úkolem je vytvořit vizi, jak by měl být tento palác ve stylu art deco proměněn v inspirující a přívětivý moderní prostor s obchody a kancelářemi, a to současně při respektování historické hodnoty původního designu. V této chvíli se nejedná o provedení rekonstrukce, ale o prozkoumání potenciálu paláce s cílem zachovat jeho cenný historický vzhled, tradici a klíčovou roli v Praze.

„Při výběru architekta jsme hledali někoho se vztahem k regeneraci historických budov a urbanistickým pohledem na věc. Někoho, kdo ví, že něco nového není jediná varianta. Také jsme potřebovali architekta se zkušeností s obdobnými návrhy, které splňují požadavky současné klientely. Věříme, že Eva Jiřičná bude k tomuto projektu přistupovat citlivě a přitom posune palác zase o několik úrovní výš,” řekla Abigail Schaeffer, členka představenstva Guyana Holding. „Úkolem Evy Jiřičné je prozkoumat potenciál paláce a zajistit, že se bude jednat o ještě atraktivnější a modernější prostor než dnes,“ uzavírá Schaeffer.

Na Národní třídě a v jejím okolí došlo k významnému rozvoji lokality a přáním vlastníků je zvážit všechny možné alternativy budoucnosti paláce. Projekty tohoto rozsahu vyžadují plánování s dostatečným předstihem, a i když se 11 let zdá jako dlouhá doba, je to standardní časový rámec. Zapojení Evy Jiřičné do tohoto projektu nijak nenaruší činnost města, protože jde pouze o stádium představ, úvah a předběžných záměrů.

„Škodův palác představuje velkorysé stavební dílo, a to po stránce velikosti, architektury i umístění. Poslední dobou se ve své práci po celém světě zabývám tím, jak namísto stavění nových budov, vdechnout nový život těm starým. Své úsilí chci zaměřit na studie, které budou vycházet z požadavků na moderní kancelářské a obchodní prostory nejvyššího současného standardu s pohledem do budoucnosti,“ uvedla Eva Jiřičná

Eva Jiřičná je oceňovaná architektka, známá maximalizací prostoru při kombinování technického řešení, architektury a designu interiérů. Jedno z jejích nejuznávanějších děl, Somerset House, ztvárňuje přeměnu ‘obtížně zvládnutelných’ londýnských prostor v moderní objekt a zároveň respektuje jeho původní historickou hodnotu. Eva Jiřičná se ráda věnuje zejména takovým projektům, kde může nabídnout nadčasový a inovativní design v dobře etablovaných, historických zástavbách.

Dopis pracovní skupině

Vážená paní primátorko,

zdravím Vás a doufám, že jste měla možnost si během tohoto hektického léta alespoň krátce odpočinout, navzdory v médiích zmiňovaným politickým událostem na radnici.

Se zájmem jsem zaznamenala informaci, že Rada hlavního města schválila návrh pokračovat v soudním sporu a současně se pokusit jednat o smírném řešení s vlastníky Škodova paláce. V tomto směru potvrzuji mou připravenost i vůli sejít a podílet se na transparentně vedeném dialogu s cílem vyřešit stávající spor ke spokojenosti obou stran a prospěchu pražských občanů a daňových poplatníků.

Jsem si vědoma toho, že pracovní skupina s úkolem vyjednávat o možných úpravách nájemní smlouvy na Škodův palác byla ustavena již 5. května tohoto roku. Nicméně, od tohoto data mne nikdo ani jednou k takovému jednání nevyzval.  Z tohoto důvodu zdvořile navrhuji, aby takové jednání proběhlo raději dříve než později, mimo jiné vzhledem k soudnímu jednání nařízenému u odvolacího soudu na 7. října. Bylo by podle mne rozumné, abychom se sešli před tímto datem, a ocenila bych možnost se sejít do konce měsíce a to do 30. září 2015.

Konečně bych při této příležitosti ráda zmínila, že od uvedeného 5. května přišlo hlavní město Praha o možnou úsporu ve výši téměř 17 milionů Kč, což odpovídá nabídnuté slevě ve výši 135 tis. Kč denně (dle naší nabídky předložené městu již v červenci loňského roku). V to nepočítám stále rostoucí náklady města na běžící soudní řízení.

Jsem pracovní skupině plně k dispozici a těším se na brzkou odpověď.

S pozdravem,

 

Abigail Schaeffer

za Guyana Holding S.a.r.l.

Copa Retail se mění ve Škodův palác k.s.

Společnost COPA Retail, k.s. změnila ke dni 7. července 2016 svou obchodní firmu na Škodův palác k.s. Důvodem je nahrazení předchozího fantazijního názvu (tj. názvu bez jakéhokoliv vztahu k činnosti společnosti či jejím vlastníkům) názvem, který tuto společnost jednoznačně spojuje s unikátní stavbou v jejím vlastnictví – Škodovým palácem.

PRAHA A SPOLEČNOST COPA RETAIL SE DOHODLY NA UROVNÁNÍ VŠECH SPORŮ A PODSTATNÉM SNÍŽENÍ NÁJMU ZA ŠKODŮV PALÁC

Hlavní město Praha a společnost Copa Retail, vlastník Škodova paláce, kde sídlí pražský magistrát, se dohodly na snížení plateb za Škodův palác o 33 %, a to až do konce nájemní smlouvy. Návrh dohody podléhá souhlasu Rady hl. m. Prahy plánovanému na 7. června a následně projednání na červnovém Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Po dlouhých měsících vyjednávání našla Praha shodu s Copa Retail ohledně nájmu za Škodův palác…

Zveřejnil(a) Praha.eu dne 5. červen 2016

 

„Narovnání smlouvy na pronájem Škodova paláce bylo jednou z priorit, se kterou jsem do tohoto úřadu šla a jsem nadšená, že se nám tu práci podařilo úspěšně dokončit. O kvalitě budovy jsme nikdy spor nevedli. Jediným možným řešením bylo jednání o možné slevě, protože soudními spory se městu nic dosáhnout nepodařilo a Praha dál přicházela o desítky milionů korun ročně,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

 „Vždy jsem tvrdila, že rozumný dialog může vést k výrazným úsporám, čehož současné vedení města dosáhlo. Ačkoli jsme měli výrazně silnější právní pozici, naší hlavní prioritou a snahou bylo dosáhnout dohody, i když nás k ní nic netlačilo. Dohoda představuje přiměřený, rozumný a právně a finančně solidní kompromis pro obě strany,“ řekla Abigail Schaeffer, členka představenstva společnosti Guyana Holding, která je prostřednictvím Copa Retail většinovým vlastníkem Škodova paláce.

Obě strany spolu téměř čtyři roky vedly soudní spory. Podle dohody budou všechny právní spory ukončeny včetně toho, že Praha vezme zpět dovolání, které podala k Nejvyššímu soudu. Dohoda je výsledkem práce vyjednávacího týmu, jehož členy byli za Prahu radní Jan Wolf, radní Radek Lacko, ředitelka MHMP Martina Děvěrová a právní tým advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.

„Obě strany měly na začátku předsudky po neúspěšných jednáních z minulých let, do kterých Praha nyní vstupovala z nevýhodné pozice. Nakonec se podařilo nalézt kompromis poskytující městu dostatek času k hledání nového sídla pro městskou administrativu, s tím že setrvání ve stávající budově Škodova paláce je jednou z alternativ. Po schválení radou a zastupitelstvem by magistrát získal slevu v částce 860 miliónů Kč. Tato úspora bude navíc v dalších deseti letech růst průběžným navyšováním o inflaci. Dohodou by tak město dosáhlo úspory téměř miliardy korun,“dodal radní Jan Wolf.

„Máme za sebou sedm měsíců dlouhých jednání, do kterých obě strany vstupovaly se svojí představou o výsledku. S dojednanou slevou 33 % blížící se jedné miliardě korun můžeme být spokojeni. V rámci společné dohody dojde k prodloužení doby nájmu o 1,5 roku a smlouva tak skončí na jaře 2028. I přes ústupky na obou stranách je dohoda pro město významně výhodná,“ řekl radní Radek Lacko.

Smlouva znormalizuje obchodní vztah mezi oběma stranami a změní poměrně nestandardní smlouvu na vyváženou dohodu lépe chránící práva obou stran. Největším přínosem pro město je téměř miliardová úspora. Dohody bylo dosaženo za složitých podmínek zejména pro město, protože jeho pozici komplikovaly předchozí prohry před soudy obou stupňů, tedy včetně již pravomocných rozhodnutí o odvolání.

L_006584

Detaily návrhu dohody:

Finanční aspekty: Bude-li dohoda podepsána do 30. června 2016, sleva bude platit retroaktivně od 1. dubna 2016 a dosáhne částky 860 milionů Kč, tedy 33% snížení současné výše plateb do konce platnosti smlouvy.

Kupní opce: Město se vzdalo kupní opce, o jejíž potřebě panovaly značné pochyby, a namísto toho zvolilo úsporu ve výši téměř miliardy korun. Rozhodne-li se Praha budovu koupit, může kdykoli majitele oslovit. Odstranění kupní opce žádným způsobem této možnosti nebrání. Vzhledem k tomu, že původní smlouva z roku 2006 byla plná nestandardních a nejasně formulovaných ustanovení, vedlo by případné uplatnění opce městem s nejvyšší pravděpodobností ke sporu o cenu.

Změna měny: Obě strany se dohodly na změně měny smlouvy z korun na euro. Pro společnost Copa Retail takový krok usnadňuje financování budovy. Město se hodlá zajistit proti kurzovým rizikům, což mu nepřinese žádné dodatečné náklady. Naopak vzhledem k tomu, že má koruna k Euru posilovat, Praha při přechodu na Euro ve výsledku ušetří.

Prodloužení doby nájmu: Strany se dohodly na prodloužení platnosti nájemní smlouvy o dalších 18 měsíců, tj. v zásadě do 1. čtvrtletí roku 2028. Prodloužení doby nájmu požadovala společnost Copa Retail z důvodu zajištění návratnosti investice. Městu naopak poskytne více času se připravit na možné varianty umístění magistrátu po roce 2028, mezi něž patří i setrvání ve Škodově paláci z důvodu vhodného umístění budovy v centru města.

Ukončení probíhajících soudních sporů: Hlavní město Praha se rozhodlo ukončit veškeré právní spory, namísto aby nadále zkoušelo své šance před soudem. Město prohrálo v první i druhé instanci, avšak díky jednání dosáhlo svého cíle – snížení plateb – a zabránilo dalším ztrátám.

Soud zamítl další odvolání hlavního města Prahy

Odvolací soud dnes potvrdil zamítavý rozsudek v soudním sporu, v němž hlavní město Praha podalo žalobu na společnost Copa Retail kvůli bezdůvodnému obohacení v souvislosti s nájmem Škodova paláce. Dnešní verdikt představuje již v pořadí druhé zamítnuté odvolání. První proběhlo 7. října letošního roku.

„Soud zamítl již druhé odvolání a všem musí být zřejmé, že město žalobami nezíská to, o co usiluje. Praha údajně chystá dovolání k Nejvyššímu soudu, což znamená, že vynaloží další čas, úsilí a peníze na pokračování sporu, v němž má pouze mizivou šanci na úspěch. Město si musí připustit, že musí jednat o realistickém a oboustranně přijatelném urovnání sporu,“ říká Abigail Schaeffer, členka představenstva společnosti Guyana Holdings, která je většinovým vlastníkem Škodova paláce.

Společnost Copa Retail loni v červenci nabídla slevu z nájemného ve výši přibližně 500 milionů Kč, avšak město nabídku odmítlo. Nabízená částka představuje hodnotu přibližně 135 000 Kč denně. Vzhledem k tomu, že sleva se vztahuje pouze na dosud nezaplacené nájemné, město od předložení (a odmítnutí) nabídky již přišlo o možnou úsporu přesahující 60 milionů Kč.