Vyberte stránku

Vážená paní primátorko,

zdravím Vás a doufám, že jste měla možnost si během tohoto hektického léta alespoň krátce odpočinout, navzdory v médiích zmiňovaným politickým událostem na radnici.

Se zájmem jsem zaznamenala informaci, že Rada hlavního města schválila návrh pokračovat v soudním sporu a současně se pokusit jednat o smírném řešení s vlastníky Škodova paláce. V tomto směru potvrzuji mou připravenost i vůli sejít a podílet se na transparentně vedeném dialogu s cílem vyřešit stávající spor ke spokojenosti obou stran a prospěchu pražských občanů a daňových poplatníků.

Jsem si vědoma toho, že pracovní skupina s úkolem vyjednávat o možných úpravách nájemní smlouvy na Škodův palác byla ustavena již 5. května tohoto roku. Nicméně, od tohoto data mne nikdo ani jednou k takovému jednání nevyzval.  Z tohoto důvodu zdvořile navrhuji, aby takové jednání proběhlo raději dříve než později, mimo jiné vzhledem k soudnímu jednání nařízenému u odvolacího soudu na 7. října. Bylo by podle mne rozumné, abychom se sešli před tímto datem, a ocenila bych možnost se sejít do konce měsíce a to do 30. září 2015.

Konečně bych při této příležitosti ráda zmínila, že od uvedeného 5. května přišlo hlavní město Praha o možnou úsporu ve výši téměř 17 milionů Kč, což odpovídá nabídnuté slevě ve výši 135 tis. Kč denně (dle naší nabídky předložené městu již v červenci loňského roku). V to nepočítám stále rostoucí náklady města na běžící soudní řízení.

Jsem pracovní skupině plně k dispozici a těším se na brzkou odpověď.

S pozdravem,

 

Abigail Schaeffer

za Guyana Holding S.a.r.l.