Vyberte stránku

Společnost COPA Retail, k.s. změnila ke dni 7. července 2016 svou obchodní firmu na Škodův palác k.s. Důvodem je nahrazení předchozího fantazijního názvu (tj. názvu bez jakéhokoliv vztahu k činnosti společnosti či jejím vlastníkům) názvem, který tuto společnost jednoznačně spojuje s unikátní stavbou v jejím vlastnictví – Škodovým palácem.