Vyberte stránku

Hlavní město Praha a společnost Copa Retail, vlastník Škodova paláce, kde sídlí pražský magistrát, se dohodly na snížení plateb za Škodův palác o 33 %, a to až do konce nájemní smlouvy. Návrh dohody podléhá souhlasu Rady hl. m. Prahy plánovanému na 7. června a následně projednání na červnovém Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Po dlouhých měsících vyjednávání našla Praha shodu s Copa Retail ohledně nájmu za Škodův palác…

Zveřejnil(a) Praha.eu dne 5. červen 2016

 

„Narovnání smlouvy na pronájem Škodova paláce bylo jednou z priorit, se kterou jsem do tohoto úřadu šla a jsem nadšená, že se nám tu práci podařilo úspěšně dokončit. O kvalitě budovy jsme nikdy spor nevedli. Jediným možným řešením bylo jednání o možné slevě, protože soudními spory se městu nic dosáhnout nepodařilo a Praha dál přicházela o desítky milionů korun ročně,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

 „Vždy jsem tvrdila, že rozumný dialog může vést k výrazným úsporám, čehož současné vedení města dosáhlo. Ačkoli jsme měli výrazně silnější právní pozici, naší hlavní prioritou a snahou bylo dosáhnout dohody, i když nás k ní nic netlačilo. Dohoda představuje přiměřený, rozumný a právně a finančně solidní kompromis pro obě strany,“ řekla Abigail Schaeffer, členka představenstva společnosti Guyana Holding, která je prostřednictvím Copa Retail většinovým vlastníkem Škodova paláce.

Obě strany spolu téměř čtyři roky vedly soudní spory. Podle dohody budou všechny právní spory ukončeny včetně toho, že Praha vezme zpět dovolání, které podala k Nejvyššímu soudu. Dohoda je výsledkem práce vyjednávacího týmu, jehož členy byli za Prahu radní Jan Wolf, radní Radek Lacko, ředitelka MHMP Martina Děvěrová a právní tým advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.

„Obě strany měly na začátku předsudky po neúspěšných jednáních z minulých let, do kterých Praha nyní vstupovala z nevýhodné pozice. Nakonec se podařilo nalézt kompromis poskytující městu dostatek času k hledání nového sídla pro městskou administrativu, s tím že setrvání ve stávající budově Škodova paláce je jednou z alternativ. Po schválení radou a zastupitelstvem by magistrát získal slevu v částce 860 miliónů Kč. Tato úspora bude navíc v dalších deseti letech růst průběžným navyšováním o inflaci. Dohodou by tak město dosáhlo úspory téměř miliardy korun,“dodal radní Jan Wolf.

„Máme za sebou sedm měsíců dlouhých jednání, do kterých obě strany vstupovaly se svojí představou o výsledku. S dojednanou slevou 33 % blížící se jedné miliardě korun můžeme být spokojeni. V rámci společné dohody dojde k prodloužení doby nájmu o 1,5 roku a smlouva tak skončí na jaře 2028. I přes ústupky na obou stranách je dohoda pro město významně výhodná,“ řekl radní Radek Lacko.

Smlouva znormalizuje obchodní vztah mezi oběma stranami a změní poměrně nestandardní smlouvu na vyváženou dohodu lépe chránící práva obou stran. Největším přínosem pro město je téměř miliardová úspora. Dohody bylo dosaženo za složitých podmínek zejména pro město, protože jeho pozici komplikovaly předchozí prohry před soudy obou stupňů, tedy včetně již pravomocných rozhodnutí o odvolání.

L_006584

Detaily návrhu dohody:

Finanční aspekty: Bude-li dohoda podepsána do 30. června 2016, sleva bude platit retroaktivně od 1. dubna 2016 a dosáhne částky 860 milionů Kč, tedy 33% snížení současné výše plateb do konce platnosti smlouvy.

Kupní opce: Město se vzdalo kupní opce, o jejíž potřebě panovaly značné pochyby, a namísto toho zvolilo úsporu ve výši téměř miliardy korun. Rozhodne-li se Praha budovu koupit, může kdykoli majitele oslovit. Odstranění kupní opce žádným způsobem této možnosti nebrání. Vzhledem k tomu, že původní smlouva z roku 2006 byla plná nestandardních a nejasně formulovaných ustanovení, vedlo by případné uplatnění opce městem s nejvyšší pravděpodobností ke sporu o cenu.

Změna měny: Obě strany se dohodly na změně měny smlouvy z korun na euro. Pro společnost Copa Retail takový krok usnadňuje financování budovy. Město se hodlá zajistit proti kurzovým rizikům, což mu nepřinese žádné dodatečné náklady. Naopak vzhledem k tomu, že má koruna k Euru posilovat, Praha při přechodu na Euro ve výsledku ušetří.

Prodloužení doby nájmu: Strany se dohodly na prodloužení platnosti nájemní smlouvy o dalších 18 měsíců, tj. v zásadě do 1. čtvrtletí roku 2028. Prodloužení doby nájmu požadovala společnost Copa Retail z důvodu zajištění návratnosti investice. Městu naopak poskytne více času se připravit na možné varianty umístění magistrátu po roce 2028, mezi něž patří i setrvání ve Škodově paláci z důvodu vhodného umístění budovy v centru města.

Ukončení probíhajících soudních sporů: Hlavní město Praha se rozhodlo ukončit veškeré právní spory, namísto aby nadále zkoušelo své šance před soudem. Město prohrálo v první i druhé instanci, avšak díky jednání dosáhlo svého cíle – snížení plateb – a zabránilo dalším ztrátám.